felajánlom adóm 1%-át

ROXÍNHÁZ ESZKÖZFEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: Kaposvári Roxínház Egyesület

Projekt címe: Roxínház eszközfejlesztése

Szerződött támogatás összege: 2.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Pályázati azonosító: FCA-KP-1-2020/3-000031

Projekt időszak: 2020.01.01.-2021.12.31.

Projektünk célja az volt, hogy a Dél – Dunántúli régió kistelepülésein élők számára olyan kulturális élményeket biztosítsunk, melyek segítik és biztosítják az ott élők kulturális szükségleteinek kiszolgálását. 

Jelen projektünkkel technikai fejlesztést valósítottunk meg, hogy színházunk a nívós színművészeti munkát világszínvonalú instrumentumok között gyakorolhassa, így nézőinket még magasabb színvonalon tudtuk szolgálni. Munkánkkal olyan értéket teremtettünk, mely fejlesztette és vonzóvá tette a kistelepüléseket. 

Somogy megye az ország 5. legnagyobb megyéje, népességét tekintve a legkisebbek közé tartozik, településszerkezete erőteljesen aprófalvas jellegű, a községek közel 80%-ban a lakosság száma nem éri el az 1000 főt. Ebből adódik, hogy lakosságának nagy része nem, vagy csak kis mértékben jut hozzá megfelelő kulturális ingerekhez, információkhoz. A Roxínház a saját eszközeivel járult hozzá a kulturális esélyegyenlőség megteremtéséhez.

Jelen projektünkben hangtechnikai beszerzést végeztünk: 5 db mikroporttal fejlesztettük technikai állományunkat. 

Valamint mobil klíma berendezést vásároltunk, melyeket a Roxínház épületében színháztermében szereltünk fel.

Projektünk célja volt, hogy civil közösségünk tevékenységéhez szükséges feltételeket javítsuk. Megteremtettük a megfelelő infrastruktúrát, hogy a kistelepüléseken élő nézőink egyre magasabb audióvizuális igényeit is kielégítsük. Fontosnak tartjuk, hogy színházunk a nívós színművészeti munkát világszínvonalú instrumentumok között gyakorolhassa, így a kistelepülésekre olyan magas színvonalú előadásokat tudtunk vinni, melyek emelik a település vonzerejét.

A program kapcsán közvetlenül támogatásban részesült egyrészt az a közel 2000 néző, aki a projekt időszak alatt a Roxínház épületében élvezhette az előadásokat, valamint az a közel 10000 Dél – Dunántúlon élő lakos, akihez eljuttatuk előadásainkat.

A programot sikeresnek mondhatjuk, hiszen a támogatást teljes mértékben a kistelepüléseken élők kulturális fejlesztésére fordítottuk. Nehézséget kizárólag a pandémai okozta bizonytalanság okozott, de sikerült ezen felülkerekedve sikeresen véghez vinni a projektet.

 Programunkat természetesen folytatjuk. Ahogy az elmúlt 22 évben, úgy az előttünk álló években is célunk a Dél – Dunántúli régió kulturális életének színesítése.