IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE!

Adatvédelmi tájékoztató

Kaposvári Roxínház Egyesület szolgáltatásaira vonatkozóan

A Kaposvári Roxínház Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele során a látogató (továbbiakban: Érintett) személyes adatokat adhat meg. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő bemutassa a honlap felhasználói számára a személyes adatokon végzett adatkezelési gyakorlatát, adatai védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint informálja az Érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, az aktuális tájékoztatók a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

I. Adatkezelő adatai

www.roxinhaz.hu weboldal üzemeltetője a Kaposvári Roxínház Egyesület.

Az Adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Kaposvári Roxínház Egyesület

Székhely: 7477 Szenna, Tildy Z. u. 15.

Nyilvántartási szám:

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18143049-2-14

Email: roxinhazinfo@gmail.com

Telefon: +36 30 561 91 57

Képviselő: Takács László János elnök, email: roxinhazinfo@gmail.com

II. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja a Kaposvári Roxínház Egyesület szolgáltatásainak biztosítása.

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

III.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 • Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, szerződés teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
 • A felhasználó beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék kiszállítása során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
 • Hírlevélre feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
 • Programokra történő jelentkezés esetén az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A KEZELT ADATOK

Alapadatok:
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Számlázási cím:
vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, megye, helység, utca, házszám)

Szállítási cím:
vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, megye, helység, utca, házszám)
Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó (titkosítva tárolva)

ADATKEZELÉS CÉLJA

 • online termékértékesítés,
 • a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,
 • a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
 • a megrendelt termék eljuttatása, kiszállítás
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége.
 • programokra történő jelentkezés
 • hírlevél szolgáltatás igénybevétele

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.
Az Adatkezelő által meghirdetett programokra történő jelentkezés során megadott adatokat a program lezárultát követő 1 éven belül töröljük.
A hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat a leiratkozásig, hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A honlapon meghirdetett programjainkról azok népszerűsítése érdekében videó, illetve fényképfelvételt készítünk. A videó és fényképfelvételeket a programjainkat követően, illetve adott esetben élő közvetítéssel a weboldalon megosztjuk, közzétesszük. Kérjük, hogy a programokra ennek ismeretében jelentkezzenek. Az adott programon történő részvételt megelőzően az adatkezelésről a helyszínen tájékoztatást nyújtunk.  

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg.

IV. Cookiekról szóló tájékoztató

Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

IV.1 Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. 

Adatkezelés jogalapja
Ektv. 13/A (3)

Adatkezelés célja
A honlap megfelelő működésének biztosítása

Adatkezelés időtartama
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig
Használatot elősegítő sütik: 6 hónapig

Kezelt adatkör
Csökkentett funkcionalitású Google Analytics stb.

IV.2 Statisztikai célú sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása 

Adatkezelés célja
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat.

Adatkezelés időtartama

Sütitől függően:

 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig

Kezelt adatkör

Google Analytics kód    _ga   _gid   _gat   _gac_<property-id>

IV.3 Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketing kommunikációját még jobban az Érintett igényeihez igazíthassa és az ő számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.

A weboldalon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/

Adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása 

Adatkezelés célja
Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Adatkezelés időtartama

Sütitől függően:

 • 90 napig
 • 18 hónapig
 • 2 évig

Kezelt adatkör

 • Google Adwords konverziós kód
 • Google Adwords remarketing kód
 • Google Analytics remarketing funkció
 • Facebook konverziós kód
 • Facebook remarketing kód
 • DoubleClick Floodlight kód
 • portalId

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

V. Weboldalon, Facebook oldalon, e-mailben, Instagramon történő kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő a honlapján, a Facebook oldalán, e-mailben és Instagramon keresztül lehetőséget biztosít arra bárki számára, hogy vele kapcsolatba lépjen és tájékoztatást, ajánlatot kérjen. Az űrlapokon, online felületeken átadott adatokat az Adatkezelő csak arra használja fel, hogy kapcsolatba léphessen az Érintettel a megkeresésével kapcsolatban, ajánlatkérés esetén egyeztethessen, árajánlatot készíthessen.

VI. Személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő online rendelésekkel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

VIII. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

IX. Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;

a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;

az adatkezelés korlátozását kérni;

tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával Érintett személyes adatát közölték;

hozzáférni személyes adataihoz;

adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)

tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató I. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

IX.1. Az Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

IX.2. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

IX.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

IX.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

IX.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IX.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.

X. Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Egyesületünk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Egyesületünk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

XI. Jogszabályi háttér

Az Adatkezelő a www.teeleted.hu honlap üzemeltetése során az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Ehtv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. (továbbiakban Fogyvéd tv.)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

XII. Jogorvoslatok rendje

XII. 1. Panasz benyújtása

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kaposvári Roxínház Egyesület

Székhely: 7477 Szenna, Tildy Z. u. 15.

Nyilvántartási szám:

Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék

Adószám: 18143049-2-14

Email: roxinhazinfo@gmail.com

Telefon: +36 30 561 91 57

Képviselő: Takács László János elnök, email: roxinhazinfo@gmail.com

XII. 2. Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

XII. 3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

Dátum: Kaposvár, 2018. május 25.