felajánlom adóm 1%-át

Tanoda

A Roxínház Tanoda jelenleg a Dél Dunántúl legnagyobb zenés-színházi tanodája. 2007-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy utánpótlás bázist biztosítson felnőtt társulatunk számára. A Tanodában 5-14 éves diákok játszva-tanulva ismerkednek a zene, a tánc és a színház világával. Fejlesztjük a gyerekek művészeti tehetségét, kreativitását és önbizalmát. Segítjük őket abban, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket és kifejezzék magukat.

Évente ötven gyermek tehetséggondozását és fejlesztését végezzük. A gyerekek hetente 2-3 alkalommal vesznek részt tánc, ének és színjátszó foglalkozásokon, továbbá táborokat, közösségi programokat szervezünk részükre.

A dráma eszköztárának alkalmazása és a színpadi jelenlét a tanulásban-nevelésben nyitottságra, toleráns, demokratikus gondolkodásmódra ösztönöz, segíti a kölcsönös megértést, az empátiát, fejleszti az elemző képességet, kérdezni tanít, segít eligazodni mai világunk kommunikációs labirintusában. 

Tanodásaink évente egy előadásban önállóan szerepelnek, ez a gyermekszínházi bérlet része. Az országban is kuriózumnak számít ez, hiszen ezeken az előadásokon a nézőtéren hasonló korú fiatalok ülnek, mint akik a színpadon játszanak. 

Tanáraink

Merkei Mónika
táncpedagógus

Pintér Kata
rendező

Sugár Kinga
énektanár

Horváth Zita
színész, drámatanár

Lugosi György
színész, drámatanár

Csoportok

A C csoportba a legkisebb gyermekek járnak, hetente kétszer táncfoglalkozáson vesznek részt, ahol koncentrációt, egyensúlyt, ritmust, testtudatot fejlesztő játékokat játszanak, kiscsoportos és csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatokat, egyszerű koreográfiákat tanulnak. A tánc jelentősége az aktuális érzelmi állapot kifejezhetőségében és társas megélésében rejlik. Mindez virtuálissá váló világunkban egyre fontosabb tényező. A szilárd alapok szükségesek a továbblépéshez.

A B csoportba többnyire alsó tagozatos gyermekek járnak, illetve ide kerülnek frissen felvett növendékeink is, amennyiben életkoruk szerint ebbe a csoportba valók. Csoportos tánc, dráma és ének foglalkozásokon vesznek részt heti három alkalommal. Itt folytatódik tánctechnikai alapozásuk. A drámaórákon koncentrációs, kapcsolatteremtő játékokkal, drámajátékokkal az alkotó együttműködés megteremtésére törekszünk, és figyelmet fordítunk az artikulált, érthető beszéd fejlesztésére is. Ezek mellett csoportos énekórán, hangképzésen vesznek részt a növendékek.

Az A csoportos gyermekek már előadásainkban is szerepelnek mint táncosok vagy szereplők, miközben folytatódik képzésük tánc- és drámaórán, illetve lehetőségük van egyéni hangképzésen, énekórán részt venni.

Tanoda galéria

Jelentkezés a következő e-mail címen: roxinhaztanoda@gmail.com