felajánlom adóm 1%-át

KAPOSVÁRI ROXÍNHÁZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS SZAKMAI PROGRAMJAI

Kedvezményezett neve: Kaposvári Roxínház Egyesület
Projekt címe: Kaposvári Roxínház Egyesület működése és szakmai programjai
Szerződött támogatás összege: 2.535.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/10-000301
Projekt időszak: 2022.04.01-2023.03.31.
Projekt tartalmának leírása:
Projektünk célja egyrészt a képességfejlesztés: régiónkban egyedülálló módon a gyermekek és
fiatalok hangképzést, éneklést tanulnak, elsajátítanak különböző műfajú tánctudást, az improvizációs
gyakorlatok, helyzetjátékok közben fejlődik a beszédkészségük, gyarapodik a szókincsük, fizikai
kondíciójuk erősödik.
A fiatalok kommunikációs képességei így jobban fejlődnek, egészségesebb lesz önképük, amitől mind
az iskolában, mind az életben könnyebben megtalálják és megállják a helyüket.
Az egyén, és a társadalom érdeke is, hogy a gyerekek / fiatalok megfelelő lehetőséget kapjanak a
bennük rejlő tehetség kiművelésére, ellenkező esetben érdeklődésük beszűkül, esetleg deviáns
módon elégítik ki ambícióikat. Ez visszavetheti őket az iskolai tanulásban, ami később hátrányt
jelenthet a munkavállalásban. S ahelyett, hogy a közösség hasznos, alkotó tagjaivá válnának,
marginális helyzetbe kerülnek, ami újabb terheket jelenthet társadalmi szinten.
Felismerve ezt a globális problémát egyesületünk egyik célja, hogy megismerkedjenek a gyermek -és
ifjúsági drámairodalom remekműveivel, melyekből életre nevelő, morális mintákat kapnak és ezek
személyiségükbe pozitívan épülnek be. A csoportmunkában megtanulnak együttműködni,
konfliktusokat kezelni, ezáltal erősödik a szociális érzékenységük, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy
egészséges, a társadalom számára hasznos, ambiciózus, kreatív emberekként nőjenek fel. A
tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk egészségmegőrző – betegségmegelőző
programokra is. Szeretnénk egy olyan átfogó, komplex programot az egyének elé tenni, ami a testi,
szellemi, lelki egészségükre kihat. Egyesületünk egyik fő tevékenysége a tánc-művészeti tevékenység,
ami jelentősen hat a testi-szellemi-lelki egyensúlyra Mindenképpen szerettünk volna ez mellett olyan
mozgásformákat keresni, amik előképzettség nélkül is hasonló hatással vannak. Hiszünk abban, hogy
ez sikeres lesz, így megsokszorozódik azon kaposvári lakosok száma, akik testi-lelki-szellemi
harmóniában élnek, mely nem csak az egyén, de a közösség szintjén is jótékony hatással bír az egész
társadalomra.
2001-ben társulatunk hívta életre a Somogyvári Nyári Színház-at, mely programsorozat 2010-ben
megszakadt, de ebben az évben újra indítottuk. Célunk, hogy Kaposvár mellett ezt a csodálatos
történelmi helyszínt is megtöltsük kulturális élettel. Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb a
társadalmi igény a magas színvonalú nyári kulturális programok iránt.
2022-ben új bemutatót is tervezünk a fiatalok közreműködésével Lázár Ervin: A kisfiú meg az
oroszlánok c. meséjét, mely mesét átszövi a közösség és a játék iránti vágy. Szeretnénk egy olyan
családi színházat létrehozni, melyben a több generáció együttes játéka, és a mese üzenete -miszerint

az egymásra való odafigyelés és az empátia az árkokon átvezető híd -, a gyermekek, szüleik és iskolai
közösségek számára is maradandó élményt nyújt.
Támogató: Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022)