felajánlom adóm 1%-át

NEAO pályázat 

Kedvezményezett neve: Kaposvári Roxínház Egyesület
Projekt címe: Kaposvári Roxínház Egyesület működése és szakmai programjai
Szerződött támogatás összege: 2.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2023_10-000923
Projekt időszak: 2023.04.01-2023.03.31.
Projekt tartalmának leírása:
A Kaposvári Roxinház Egyesület 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy az új nemzedéket bevezesse a
színház kultúra rejtelmeibe. Fontosnak tartjuk, hogy a művészi tartalom a gyerekek érzelmi-értelmi
fejlődését, szellemi gyarapodását szolgálja; jól érthetően, szórakoztatóan, de mégis nevelő hatásúan.
A jövőben a színházi bemutatók mellett tovább működtetjük 1000 m2-es Tanodánkat, ahol 4
csoportban, 100 fiatalt művészeti kompetencia fejlesztésével foglalkozunk. Így a gyermekeknek
tisztább lesz az önértékelésük, magabiztosabbak lesznek, könnyebben megtalálják a helyüket az
életben.
2015-től Egyesületünk bekapcsolódott az Iskolai Önkéntes Szolgálat programba. Középiskolás fiatalok
az előadások, fellépések, táborok, szabadidős programok lebonyolításában, szervezésében
segédkeznek, részt vesznek a társulat fenntartási, működési feladataiban. A közösségi szolgálat során
képesek lesznek probléma megoldásra, együttműködésre a konfliktuskezelésre, a kreatív
gondolkodásra, a projekttervezésre. Ezeket az újonnan megszerzett kompetenciákat és a későbbi
munkakeresés során hasznos készségeket összegyűjthetik és igazolhatják a kompetencia portfólió
segítségével. A Kaposvári Roxínház a kezdetektől teljesen önfenntartó. Egyesületünkben 8 fő, állandó
és meghívott vendég szakmai, művészeti munkatárs vezeti a képzéseket. Az énektanár, rendező,
táncpedagógus, koreográfus, drámatanár, egytől egyig Kaposvár elismert oktatói, akik minimum 25
éve folytatnak oktatói tevékenységet az országban és a határokon túl is. A régió egyetlen olyan
helyszíne vagyunk, ahol a kulturális értékek mellett minden korosztály kaphat képességfejlesztő-
nevelő – oktató vagy egészségmegőrző – betegségmegelőző szolgáltatásokat. Anyagi forrásainkat
elsősorban a jegy- és bérletbevételek, a külsős fellépések díjai, tandíj és pályázati támogatások adják.
Gyermekbérleteink a teljes költségvetésünk közel 25%-át teszik ki, ebből tudtunk az elmúlt években
képességfejlesztő, közösségépítő, nevelő – oktató foglalkozásokat tartani. Az ingatlan bérleti díjának,
rezsiköltségének, és képzőinknek a finanszírozásához elengedhetetlenek a pályázati források.
Pénzügyi stabilitásunk 2020. márciusig, a COVID megjelenéséig tervezhető és fenntartható volt. A
pandémia első hulláma alatt a gyermek – és ifjúsági bérleteink száma 90%-kal, felnőtt előadásaink
nézőszáma 35%-al csökkent, így gazdasági stabilitásunk jelentősen megingott. Örömünkre szolgál,
hogy 2022. őszén elmondhatjuk, hogy ez a folyamat megfordulni látszik: bár a gyermekbérletes
előadásaink száma még csak a fele a vírus előtti időszaknak, de a felnőtt előadásainkra az érdeklődés
megközelíti azt. A pandémia túlélése után most a az energiaválság okoz pénzügyi nehézségeket. Így
jelen pályázat egyesületünk számára még mindig életmentő. Működési költségekre (bérleti díj, rezsi,
telefon-internet) szakmai és technikai munkatársaink tisztelet díjára, szeretnénk fordítani az itt
elnyert anyagi forrást. A 20 éves közösség életében ebben a jelen helyzetben is a túlélésért küzdünk.
Egyesületünkben jelenleg csak a pályázati támogatások biztosítják a fennmaradást. Ezt túl kell
élnünk, hiszen ha az élet újra a „rendes mederben” folyik, újra önállóan tudjuk folytatni munkánkat,

így a kulturális események mellett, a testi, lelki és szellemi egészséget fókuszban tartva képessé teszik
az embereket a további öngondoskodásra. Honlapunkon (www.roxinhaz.hu) és facebook oldalunkon
(www.facebook.com/roxinhaz) minden információ megtalálható egyesületünk munkájáról.

Támogató: Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2023)